Τηλεμετρία-Αυτοματισμός-Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιντικής

Έργο:​​ Τηλεμετρία-Αυτοματισμός-Εξοικονόμηση Ενέργειας και Έλεγχος Διαρροών των δικτύων ​​ ύδρευσης του Δήμου Σιντικής

Χρηματοδότηση:​​ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον​​ και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Ποσό έγκρισης:​​ 1.494.196,00 ευρώ + ΦΠΑ (1.852.803)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ/ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΥΑΣΙ

 

Το έργο αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σιντικής, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό. Μέσω αυτών θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας την συνεχή εποπτεία του από τους Τεχνικούς της ΔΕΥΑ μέσω Η/Υ, την μείωση του κόστους ΔΕΗ στις Γεωτρήσεις, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών ​​ νερό

 

 

Κάντε ένα σχόλιο

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.
Τα πεδία με * είναι απαραίτητα.