Παιδικές Χαρές

A’ διαγωνισμός​​ – Α’ ΦΑΣΗ

Αξίας μελέτης: 346.647,83 με φπα

Αξία σύμβασης:302.605,88 με φπα

Παιδικές:

1.Παιδική χαρά Νησίδας Δ.Κ. Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, η οποία βρίσκεται σε συνολική έκταση 812 τ.μ. ​​ 

2.Παιδική χαρά στο Δασαρχείο (Μαϊμούδα) Δ.Κ. Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών 21ου Συντάγματος με Α. Ράπτη, σε συνολική έκταση 907 τ.μ. ​​ 

3.Παιδική χαρά στο Κέντρο Υγείας Δ.Κ. Σιδηροκάστρου. Πρόκειται επίσης για παρέμβαση σε υφιστάμενη παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται επί της οδού Π. Αλεξίδου, σε συνολική έκταση 615 τ.μ. ​​ 

4.Παιδική χαρά κοντά στο γήπεδο Τ.Κ. Αγκίστρου. ​​ Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας ​​ Αγκίστρου​​ 

5.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τ.Κ. Άνω Ποροϊων. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ. Άνω Ποροϊων της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης,​​ 

6.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τ.Κ. Καστανούσσας. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ. Καστανούσας της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης,​​ 

7.Παιδική χαρά στην Πλατεία Τ.Κ. Νεοχωρίου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης,​​ 

8.Παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Βυρώνειας. . Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ. Βυρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου,​​ 

9.Παιδική χαρά στο «Αντλιοστάσιο» Τ.Κ. Νέου Πετριτσίου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Τ.Κ. Νέου Πετριτσίου της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου,​​ 

 

 

 

 

 

Β’ διαγωνισμός-Β’ ΦΑΣΗ

Αξίας μελέτης: 277.627,94με φπα

Αξία σύμβασης:259.389,40 με φπα

Παιδικές:

10.Παιδική χαρά Χαρωπού. ​​ Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας ​​ Σιδηροκάστρου.

11.Πλατεία Ροδόπολης. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης.

12.Γόνιμο-Δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου.

13.Πλατεία Βακούφη. ​​ Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς, της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου

14.Πλατεία Βλαχιάς. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας ​​ Πετριτσίου

15.Πλατεία Μεγαλοχωρίου. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Πετριτσίου.

16.Πλατεία Λιβαδιάς. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης.

17.Πλατεία Καμαρωτού. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας Σιδηροκάστρου.

18.Κάτω Πορόια προς την έξοδο προς άνω Πορόια. Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας ​​ Κερκίνης.​​ 

19.Βαμβακόφυτο, Παιδική χαρά Δημοτικού σχολείου Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας ​​ Σιδηροκάστρου.​​ 

20.Κάτω Πορόια Πρόκειται για την δημιουργία ενός χώρου αναψυχής της Δημοτικής Ενότητας ​​ Κερκίνης.​​ 

21.Στρυμονοχώρι ,παιδική χαρά ​​ Πρόκειται για ανάπλαση - αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς της Δημοτικής Ενότητας ​​ Σιδηροκάστρου.​​ 

 

 

 

 

Γ ‘ διαγωνισμός (σε εξέλιξη- είμαστε στη φάση υπογραφής σύμβασης)

Αξίας μελέτης: 174.301,84 με φπα

Αξία σύμβασης που θα υπογραφεί: 170.824,88 με φπα

Παιδική:

αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση τριών συνολικά χώρων αστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος στο Χαρωπό, ΔΕ Σιδηροκάστρου, του Δήμου Σιντικής, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών του Δήμου. (ΛΑΓΗΕ)

 

  • Τέλος, με την υπ’ αριθ. 77802/27-12-2018 Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σιντικής», στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ της Πρόσκλησης ΙΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 299.905,16 €. (ΠΔΕ 199.973,56 – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 99.931,60).​​ 

 

 

hdr

Κάντε ένα σχόλιο

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.
Τα πεδία με * είναι απαραίτητα.